பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 20 JUN 1940
இறப்பு 06 DEC 2018
திருமதி செல்லம்மா சின்னத்தம்பி
செல்லம்மா சின்னத்தம்பி 1940 - 2018 இணுவில் இலங்கை
Tribute 2 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Nanthini France 4 months ago
ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறேம்
Gobiga Canada 4 months ago
Rest in peace.