பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 03 DEC 1959
இறப்பு 12 MAR 2019
திரு சந்திரராஜா கமலநாதன்
வயது 59
சந்திரராஜா கமலநாதன் 1959 - 2019 திருகோணமலை இலங்கை
Tribute 12 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Muguntha (france) France 1 day ago
அண்ணாவின் திடீர் பிரிவினை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்த நாங்களும் உங்கள் துயரில் கலந்து கொள்வதோடு அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறோம். ஓம் சாந்தி.சாந்தி.சாந்த
Ashsa achchu United Kingdom 1 day ago
சித்தப்பாவின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன் ஒரு சிறிய தகப்பானக நீங்கள் செய்த கடமைகளை என்றும் நாங்கள் மறவோம் அன்பு சித்தப்பாவே.. ஜ மிஸ் யூ சித்தப்பா
உங்கள் ஆத்மா சாந்தி அடைய கடவுளை பிராத்திக்கின்றோம்
Suruthy United Kingdom 2 days ago
It was truly a pleasure working with your father for (12) years. He will be deeply missed.”
Ahilan United Kingdom 3 days ago
rest in peace
Thanakumar vijitha Switzerland 4 days ago
எங்கள் அன்பான சித்தப்பாவின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறோம்
Sharon Ahilan United Kingdom 5 days ago
Rest in peace
Bharathi India 5 days ago
உங்கள் ஆத்மா சாந்தி அடைய கடவுளை பிராத்திக்கின்றோம்
Palvannan United Kingdom 5 days ago
Rest In Peace!
Latha Sri Switzerland 5 days ago
Anpu sakothraa un athmaa santhiyadaya aandavanai pirathikkiran
Subas United Kingdom 6 days ago
உங்கள் ஆத்மா சாந்தி அடைய கடவுளை பிராத்திக்கின்றோம்
RIP BOOK United Kingdom 6 days ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.