பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 10 MAY 1933
இறப்பு 12 MAY 2019
திருமதி கணபதிப்பிள்ளை இராசமணி
வயது 86
கணபதிப்பிள்ளை இராசமணி 1933 - 2019 கரணவாய் இலங்கை