பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 21 JAN 1925
இறப்பு 11 JAN 2019
திரு செல்லையா குணரத்தினம் ஓய்வுநிலை பஸ்நடத்துனர் இ. போ. ச. பருத்தித்துறைசாலை
செல்லையா குணரத்தினம் 1925 - 2019 வரணி இலங்கை
  • 21 JAN 1925 - 11 JAN 2019 (93 வயது)
  • பிறந்தது வாழ்ந்தது : வரணி
Tribute 2 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Sivathas Arulpiragasam Canada 2 months ago
Heartfelt Condolences!
RIP BOOK Sri Lanka 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.