Born 21 NOV 1954
Died 12 AUG 2019
Mrs Emmanuvel Jeyarani (வவா ஜெயா)
Age 64
Emmanuvel Jeyarani 1954 - 2019 Chundukuli Sri Lanka