Born 17 SEP 1939
Rest 06 APR 2021
Mrs Gnanadevi Nadarajah
Retired Teacher of Holy Family Convent, Bambalapitiya
Age 81
Gnanadevi Nadarajah 1939 - 2021 Karainagar Sri Lanka