பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 11 DEC 1961
மறைவு 07 MAY 2019
திருமதி வரதராசா கலைச்செல்வி (சின்னராணி)
வயது 57
வரதராசா கலைச்செல்வி 1961 - 2019 சித்தன்கேணி இலங்கை