பிரசுரிப்பு
பிறப்பு 07 MAR 1949
இறப்பு 05 DEC 2018
திரு தர்மகுலேந்திரன் சோமசுந்தரம் (காந்தி)
பிறந்த இடம் யாழ்ப்பாணம்
வாழ்ந்த இடம் பேர்ண் Scarborough
தர்மகுலேந்திரன் சோமசுந்தரம் 1949 - 2018 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK Canada 1 week ago

Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts. Syed and All of us at RIPBOOK.