Born 22 SEP 1942
Died 18 OCT 2020
Mr Ponnaiya Thambi Raja
Age 78
Ponnaiya Thambi Raja 1942 - 2020 Kokkuvil Sri Lanka
Write Tribute