பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 DEC 1967
இறப்பு 10 JAN 2018
கலாநிதி விஜயரத்தினம் ஜோன் மனோகரன் கென்னடி ஆங்கிலப் பேராசிரியர்- எதியோப்பிய பல்கலைக்கழகம், முன்னாள் விரிவுரையாளர்- கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்
விஜயரத்தினம் ஜோன் மனோகரன் கென்னடி 1967 - 2018 காரைநகர் இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Mullai-amirtham United Kingdom 2 months ago
While we are mourning the loss of (John ), others are rejoicing to meet him behind the veil