பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 07 JUL 1924
இறப்பு 12 MAR 2019
திருமதி ருக்மணி அம்மாள் இராமசாமி ஐயர்
வயது 94
ருக்மணி அம்மாள் இராமசாமி ஐயர் 1924 - 2019 Kumbakonam, India இந்தியா

கண்ணீர் அஞ்சலி

T.Mahalinga iyer 14 MAR 2019 Sri Lanka

Please accept our heartfelt condolences.

Maithilee Mahalingaiyer
Colombo