பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 07 JUL 1924
இறப்பு 12 MAR 2019
திருமதி ருக்மணி அம்மாள் இராமசாமி ஐயர்
வயது 94
ருக்மணி அம்மாள் இராமசாமி ஐயர் 1924 - 2019 Kumbakonam, India இந்தியா

கண்ணீர் அஞ்சலி

RIP BOOK 14 MAR 2019 United Kingdom

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.