பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மலர்வு 18 JUN 1933
உதிர்வு 04 DEC 2018
டாக்டர் கந்தையா செல்லத்துரை ஓய்வுபெற்ற வைத்திய அதிகாரி- மூதூர்
கந்தையா செல்லத்துரை 1933 - 2018 அனலைதீவு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Subramaniam arulpiragasam 07 DEC 2018 Germany

கண்ணீர் அஞ்சலி
அன்புக்கு இனியவர்,குடும்பத்துக்கு நல்ல தலைவர்.பிள்ளைகளுக்கு பாசமுள்ள ஐயா,மூதுார் மக்களுக்கு நல்ல மருத்துவர். தேடிச் சென்றவர்களுக்கு வரவேற்க சிறந்தவர்,நட்புடன் நன்மை செய்வதில் சோர்ந்து போகாதவர்,தனக்குரிய சிறப்பு பணிசெய்வதில் மாறதவர்.ஏழைகளுக்கு நல்தோழன்,எல்லாராலும் போற்றப்படுபவர். இத்தனையும் ஏற்ற மாமா என்ற மணிக்கம்.

உங்கள் பிரிவால் மனம் வருந்துகிறோம்.
என்றும் பாசமுள்ள அருள்குடும்பம்

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்