Born 04 SEP 1970
Rest 28 JUL 2020
Mr Ganeshamoorthy Kanthaseelan (சீலன்)
கணேசமூர்த்தி & சன்ஸ் உரிமையாளர் வவுனியா
Age 49
Ganeshamoorthy Kanthaseelan 1970 - 2020 Semamadu Sri Lanka
Write Tribute