Born 18 NOV 1933
Died 03 DEC 2018
Mr Ponnaiah Navaratnam ஓய்வுபெற்ற விமானப்படை அதிகாரி
Ponnaiah Navaratnam 1933 - 2018 Araly Sri Lanka