பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 OCT 1966
இறப்பு 08 MAR 2019
திரு யேசுதாசன் யோண்சன்
வயது 52
யேசுதாசன் யோண்சன் 1966 - 2019 குருநகர் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Eugene Sebastian 13 MAR 2019 Norway

OUR DEEPEST CONDOLENCES TO THE WHOLE HIS SOUL REST IN PEACE.