பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 OCT 1966
இறப்பு 08 MAR 2019
திரு யேசுதாசன் யோண்சன்
வயது 52
யேசுதாசன் யோண்சன் 1966 - 2019 குருநகர் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Eric Siluvaithasan 13 MAR 2019 United Kingdom

My deepest condolences to Mrs Dona Johnson's family and Mr & Mrs Richmal Crompton family and Mother Mrs Elizabeth Jesuthasan and relatives and friends.

May the Lord Jesus Christ Peace and comfort rest upon with you all.

Mr & Mrs Eric Siluvaithasan and family.