Born 11 NOV 1946
Died 08 MAR 2021
Vairamuthu Ganeshamurthi 1946 - 2021 Pungudutivu 11th Ward Sri Lanka
Tribute
R.I.P
Vairamuthu Ganeshamurthi
1946 - 2021

ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். அவரின ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திக்கிறோம். பேபி அன்ரி உங்களிற்கும் பிள்ளைகள் குடும்பத்தினருக்கும் மனவலிமையையும் அமைதியையும் தர
இறைவனை வேண்டுகின்றோம்.

நடராசா குடும்பம்
கனடா.

Write Tribute