Born 11 NOV 1946
Died 08 MAR 2021
Vairamuthu Ganeshamurthi 1946 - 2021 Pungudutivu 11th Ward Sri Lanka
Tribute
பிரார்த்திக்கின்றோம்
சித்தப்பாவின் மறைவு எங்களால் நம்ப முடியவில்லை சிரித்த முகமாக எப்பொழுதும் பாசமாக பேசுபவர். எந்த நிகழ்ச்சியிலும் வந்து கலந்து கொண்டு தன்னுடைய நிகழ்ச்சியாக செய்பவர் அவருடைய ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டி பிரார்த்திக்கிறேன்.
Write Tribute