பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மலர்வு 20 JUL 1982
உதிர்வு 03 JAN 2019
செல்வி சீவரட்ணம் ஜீவப்பிரியா
சீவரட்ணம் ஜீவப்பிரியா 1982 - 2019 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை
Tribute 2 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
NATHAN France 2 months ago
போக வேண்டடியது எல்லாம் இங்கே பணத்துடன் பொறாமை கொண்டு உறவுகளை மறந்து வாழும் ஆனால் பாசமுள்ள நீ மட்டும் எங்களை மறந்து ஏழை யாக வாழ்த்து போவாய் உன் ஆன்மா சாத்தியடையும் ஆண்டவன் துணையோடு
Lakshmi (ammu) India 2 months ago
May ur soul rest in peace priyamma